Značky mohou obsahovat kombinaci osmi písmen latinské abecedy a arabských číslic.  Motocykly budou muset mít ve značce sedm znaků, mopedy pět.Značky nesmí obsahovat hanlivé výrazy, zkratky orgánů státní správy. Vždy v nich bude muset být alespoň jedno číslo. Nebude možné použít písmena G,Q – to pro jejich zaměnitelnost. Dále pak CH, W – protože zabírají mnoho prostoru. Nebude dovoleno použít písmeno O pro zaměnitelnost s číslicí 0.

Každá tabulka vyjde na pět tisíc korun, tedy dvě na auto za deset. Pokud bude motorista chtít značku na přání i na přívěsný vozík, zaplatí 15 000. Výhodou je, že když auto doslouží, může jeho majitel značku přendat na nové. Její vlastnictví je vázané na osobu, ne na vůz.

„Dojdete na příslušný úřad obce s rozšířenou působností v místě registrace vozidla s žádostí, na které uvedete údaje o své osobě a navrhované znění značky na přání. V případě přidělení navrhovaného znění a po zaplacení poplatku dostanete značku do 15 dnů, “ řekl Novinkám Zdeněk Neusar z tiskového odboru ministerstva dopravy.

Jaká jsou omezení z hlediska znění značky na přání?
Na značku na přání je možné dát kombinaci čísel a velkých písmen (pouze arabská čísla a latinka bez diakritiky, s výjimkou písmen G, CH, O, Q a W – z důvodu snadné zaměnitelnosti těchto písmen). Značka také musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být tedy složena pouze z písmen. Na značku na přání také nebude možné dát slova, která jsou hanlivá, podněcují k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel, speciální znaky (- * / ? ! § apod.) nebo zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů apod. (např. zkratky využívané ve veřejné správě – např. PČR, HZS, MDCR apod.).

Protože se jedná o běžné podání žádosti, upravuje formy podání správní řád. Žádost tak lidé mohou podat také prostřednictvím datové schránky, poštou nebo e-mailem. Při podání e-mailem musí však do pěti dnů svoji žádost potvrdit či doplnit jedním z dalších zmiňovaných způsobů podání, aby byla žádost platná.

Rezervace vydrží tři měsíce

Lidé si mohou také značku na přání na tři měsíce rezervovat. Zda už daný návrh není rezervovaný, zjistí úředníci díky připojení do centrálního registru.

„Značka je vázaná na konkrétního člověka, nelze ji tedy například přeprodat jinému majiteli vozidla. Můžete ji však použít i pro jiný svůj automobil, motocykl či moped,“ dodal Neusar.

Tabulky pro značky na přání bude vyrábět dosavadní monopolní dodavatel značek, společnost Hicon. Ministerstvo dopravy jej vybralo mezi oslovenou pěticí firem z Česka a zahraničí.